Източници за изолиране на щамове млечнокисели бактерии в колекцията на Лактина:
   - природни източници - сурови млека, суроватки, растения, билки, подправки и пр.
   - млечни продукти приготвени при домашни условия без използване на индустриални култури

Щамовете изолирани и охарактеризирани млечнокисели бактерии съобразно международните изисквания на International Dairy Federation (IDF) и International Dairy Foods Assocciation (IDFA), Bergey’s Manuel и международно приетите стандарти са в основата на създадената колекционна база на Лактина ООД. Тя включва основно:

І. група – термофилни хомоферментативни лактобацили
   - Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus;
   - Lactobacillus acidophilus;
   - Lactobacillus helveticus;
   - Lactobacillus lactis.

ІІ. група – термофилни млечнокисели стрептококи
   - Streptococcus thermophilus.

IIІ. група - мезофилни лактококи и лактобацили: 
   - Lactococcus lactis;
   - Lactococcus lactis biovar diacetylactis
   - Lactococcus cremoris;
   - Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris
   - Lactobacillus casei;
   - Lactobacillus plantarum и пр.

Много щамове от първите две групи бяха изолирани от различни природни източници, най-вече лечебни растения от високопланински екологично чисти региони на България – планините Рила, Родопи, Стара планина. Част от културите са изолирани и селектирани от домашен тип кисело мляко – района на “Седемте Рилски езера”, “Скакавица”, “Трън”, “Павелско” и др. Изолирането на млечнокисели бактерии от групата на термофилни млечнокисели бактерии - Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus продължава постоянно с цел на обогатяване природния генетичен фонд на колекция Лактина.

Оригиналният състав на културите за кисело мляко включва участието само на Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus.

Основни критерии за оценка на техния здравословен и технологичен потенциал са: 
   - потенциал и темп на киселинообразуване при 37 - 43°С;
   - посткиселинообразуване при 5 - 10°С;
   - ензимни спектрофотометрични тестове за определяне на концентрацията на D- и L-млечна киселина;
   - оранолептика, структурни свойства и ароматотообразуване;
   - осмотичен толеранс;
   - чувствителност спрямо антибиотици;
   - антимикробна активност;
   - in vitro тестове за преживяемост в стомашен и панкреатичен сок;
   - in vitro тестове за устойчивост към жлъчни соли;
   - аромат и спектрофотометрично ензимно определяне на концентрацията на ацеталдехид;
   - спектрофотометрично ензимно определяне на концентрацията на лактоза, галактоза и глюкоза (степен на разграждане на лактозата);
   - биохимични идинтификационни тестове;
   - оптимизиране на бактерийната преживяемост при лиофилизация и съхранение.

Много щамове от първите две групи бяха изолирани от различни природни източници, най-вече лечебни растения от високопланински екологично чисти региони на България – планините Рила, Родопи, Стара планина. Част от културите са изолирани и селектирани от домашен тип кисело мляко – района на Седемте Рилски езера, Скакавица, Трън, Павелско и др. Изолирането на млечнокисели бактерии от групата на термофилни млечнокисели бактерии - Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus продължава постоянно с цел на обогатяване природния генетичен фонд на колекция Лактина.
Към млечнокиселите бактерии изолирани и охарактеризирани от третата група – мезофилни култури са включени основно изоланти от сурово мляко и млечни продукти произведени при домашни условия от непастьоризирано мляко, кисела суроватка, фуражи и пр. Охарактеризираните култури от тази група са послужили като основа за създаване на стратерни култури за различни видове сирена, селектирани съобразно техния темп на киселинообразуване при ферментационен процес, ароматообразуваща, протеолитична, липолитична активност и пр. по време на зреене и съхранение.

Щамовете млечнокисели бактерии Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus, участващи в състава на закваските за кисело мляко, както и щамовете Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus участващи в състава на пробиотичните продукти са депонирани под патентна защита в Националната Банка за Промишлени Микроорганизми и Клетъчни Култури, София, България. В НБПМКК са депонирани също бифидокултурите на Лактина – Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, които са естествени за човека щамове изолирани от деца и намират отличен прием при експорт за разнообразни биологично активни бифидопродукти в Русия, Украйна, Сърбия и пр.
Понастоящем се извършват анализи, клинични тестове и in vitro изследвания за да се докаже научно сигурността и здравословния ефект на щамовете участващи в пробиотичните продукти на Лактина. Тези проучвания се извършват в Института по Гастроентерология на Медицинския университет - СофияМедицински Университет - ПлевенТракийски Университет - Стара ЗагораНаучноизследователски Институт по Животновъдство - КостинбродИнститут по Органична Химия - Българска Академия на Науките.

ул. София 101,
1320, Банкя

тел: +359 2 99 77 508
office@lactina-ltd.com 

Създадено от Лактина ООД